Privacyverklaring Stichting WISH
Wishhuis-albrandswaard.nl verwerkt anders dan de gegevens die je invult op het contactformulier
verder geen persoonsgegevens. Deze gegevens worden gebruikt om een reactie te kunnen geven.
Wishhuis-albrandswaard.nl verwijdert de gegevens als er geen contact meer gewenst is.


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Wishhuis-albrandswaard.nl verzamelt geen gegevens over websitebezoekers die jonger zijn dan 16
jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wishhuis-albrandswaard.nl kan helaas niet
controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wishhuis-albrandswaard.nl raadt ouders dan ook aan
betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens
over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.


Cookies
Wishhuis-albrandswaard.nl plaatst geen cookies.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Wishhuis-albrandswaard.nl bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de
doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld.


Delen van persoonsgegevens met derden
Wishhuis-albrandswaard.nl verstrekt GEEN persoonsgegevens aan derden.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Indien gewenst kunnen persoonsgegevens ingezien worden. Daarnaast zal Wishhuisalbrandswaard.
nl ze op verzoek verwijderen, indien gewenst.
Er kan een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering worden ingediend. Dit gebeurt na adequate
identificatie.


Wishhuis-albrandswaard.nl wijst erop dat de mogelijkheid bestaat om een klacht in te dienen bij de
nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-deautoriteitpersoonsgegevens/tip-ons


Wishhuis-albrandswaard.nl
heeft de volgende maatregelen genomen om persoonsgegevens te
beveiligen
– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
– TLS (voorheen SSL) Wishhuis-albrandswaard.nl verstuurt jouw gegevens via een beveiligde
internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.