Langs de Albrandswaardsedijk in Poortugaal, vlakbij het centrum van dit gezellige dorp, staat het WISH-huis. Het WISH-huis is ontstaan uit een ouderinitiatief .
Zestien mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking hebben in het WISH-huis een thuis. Zij krijgen gedurende 24uur/7dagen zorg en begeleiding afgestemd op ieders individuele behoefte. Die individuele behoefte is onder andere op grond van een onderzoek door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) vastgesteld. Alle bewoners vallen voor hun zorg onder de Wet langdurige zorg (Wlz).

Het WISH huis bestaat uit twee aan elkaar gekoppelde gebouwen met daar tussenin twee woonkamers, twee open keukens en een zeer ruim terras aan het water. Links en rechts, volkomen symmetrisch, zijn de 16 studio’s, links 8 en rechts 8. Het WISH huis is opgezet als een huis waar sociaal groepswonen het uitgangspunt is. In het verleden noemden we deze huizen ook wel gezinsvervangende tehuizen (GVT). Bewoners koken en eten gezamenlijk in de woonkamers in twee groepen van acht. Dit voor de nodige rust en overzichtelijkheid. Tussen de twee woonkamers is een scheidingswand die wordt geopend bij feesten en evenementen in het WISH huis. Bewoners lopen desgewenst vrij over en weer naar de andere woonkamer. Het is immers hun (t)huis. Op de bovenste verdieping links is een kantoortje voor de teamleden van de zorg. Aan de rechterzijde op de bovenste verdieping is een slaapkamer voor de slaapwacht. Iedere nacht slaapt één teamlid in het WISH-huis. De slaapwacht heeft een directe verbinding met de organisatie die de zorg levert (de ASVZ) om in voorkomende situaties hulp te vragen en of in te roepen. Bewoners hebben in hun studio een alarmsysteem dat rechtstreeks in verbinding staat met de slaapwacht. Sommige bewoners staan, afhankelijk van de zorg die zij ’s nacht behoeven met meer communicatiemiddelen in contact met de slaapwacht en of met de ASVZ “nachtzorgcentrale”. In hun individuele zorgplan is opgenomen wat en hoe de begeleiding/zorg/bewaking ’s nachts moet zijn geregeld.